No. 1

TRACK LISTING

SIDE ONE

1. THE BIG COUNTRY (Another Day, Another Sunset)

(Nelf-Lewis-Morros)

2. A FISTFUL OF DOLLARS

(Morricone, Mellin)

3. THE CALL OF THE FARAWAY HILLS from 'Shane'

(Young, David)

4. HOW THE WEST WAS WON

(Derby, Newman)

5. THE GREEN LEAVES OF SUMMER from 'The Alamo'

(Webster, Tiomkin)

6. THE MAGNIFICENT SEVEN

(Bernstein)

SIDE TWO

1. THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY (Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo)

(Morricone)

2. FRIENDLY PERSUASION (Thee I Love)

(Webster, Tiomkin)

3. GUNFIGHT AT THE O.K. CORRAL

(Washington, Tiomkin)

4. STAGECOACH TO CHEYENNE from 'Stagecoach'

(Pockriss, Vance)

5. HIGH NOON (Do Not Forsake Me)

(Washington, Tiomkin)

6. A MAN, A HORSE AND A GUN (Un Uomo, Un Cavallo, Una Pistola)

(Cipriani)

 

This album is a Dutch release, so the following sleeve notes are also in Dutch!

See below the Dutch for an English translation

Hoe komt het dat films over het leven van een paar personen tijdens een korte tijdspanne van de Amerikaanss geschiedenis zo'n greep hebben gekregen op bioskoopbezoekers over de gehele wereld ?
 

Misschien omdat alles in een cowboyfilm groter is dan in werkelijkheid - helden en schurken, zij allen strijderi hun gewelddadige vechtpartijen tot het bittere einde met als achtergrond een natuur zo groots als men nergens elders aantreft. Een dergelijke omgeving vereist een stemming die hierbij past en componisten van filmmuziek hebben vanaf het allereerste begin deze uitdaging beantwoord met muziek, waarin helder en volledig het tempo, de wijde uitgestrektheid en de romantiek van het Westen tot uitdrukking komt.
 

Van het oproepen van de onbegrensde gezichtseinder van "The Big Countrv" tot de huivering-wekkende eenzaamheid van "High Noon"; van de herrie en kruitdamp van "Gunfight at the O.K. Corral" tot de verschrikking en teergevoeligheid van "The Magnificent Seven", alle gevoelens worden in deze rnuziek gevangen. Evenmin is het verwonderlijk dat de cowboyfilm, gezien haar internationale populariteil. de aandacht heeft getrokken van filmproducenten in andere delen van de wereld en prachtige voorbeelden, zoals "A Fistful of Dollars" en "The Good, The Bad and The Ugly" zijn, met prachtige muziek, afkomstig uit Italie.
 

Deze opname telt 12 sporen met muziek afkomstig van beide zijden van de Atlanlische Oceaan, schitterend gespeeld door Geoff Love en zijn orkest, die U weer enkele van die spannendste momenten in de bioskoop doet beleven.


How is it possible that films about a few people during the short timespan of American history gained such a grip on cinema visitors all over the world?

Maybe because everything in a cowboy film is larger than life - heroes and crooks, they all fight their violent fights to the bitter end in front of a natural backdrop so grand as found nowhere else.

Such surroundings require a fitting mood, and composers of film music have anwsered this challenge from the very beginning with music in which, very clearly and completely, the pace, wideness and romance of the West is expressed.

From the creation of unlimited horizons of "The Big Country", to the spine-chilling loneliness of "High Noon"; from the noise and gunpowder smoke of "Gunfight at the O.K. Corral" to the horror and tenderness of "The Magnificent Seven", all emotions are captured in this music.

It is not a surprise that the cowboy film, in view of its international popularity, has drawn the attention of film producers in other parts of the world and fine examples like "A Fistful of Dollars" and "The Good, The Bad and The Ugly" are, with beautiful music, from Italy.

This recording counts 12 tracks of music from both sides of the Atlantic Ocean, brilliantly played by Geoff Love and his orchestra, who will have you reliving some of your most exciting moments in the cinema.

(English translation kindly furnished by Kees Van Dongen - thanks, buddy!)

 

Many thanks to Thomas Jönsson for kindly sending us this album cover!

Also Available on CD: